www.sxinformatica.net | www.zonamobile.cat | www.pcmode.net | C/Soria 5 25200 Cervera 973534445 info@sxinformatica.net

Instal.lacions de cable estructurat

Instal.lacions de cable estructurat

Realitzem el cablejat estructurat de xarxa informàtica de la seva empresa. Donant suport a aquest cablejat, també realitzem les instal.lacions elèctriques necessàries per al perfecte funcionament del seu parc informàtic.

Per aconseguir unes comunicacions sense problemes, cal que la qualitat dels components del cablejat de xarxa sigui de primera línia. Només utilitzem materials de primeres marques, com APC, Retex, BrandRex, General Cable etc … fugint de materials econòmics de dubtosa procedència i qualitat, que al final desemboquen en futurs problemes per a l’empresa.

Fins fa uns anys, el cablejat de les oficines es diferenciava entre cablejat de dades i cablejat telefònic. En conseqüència, si voliem connectar un ordinador a la xarxa, el feiem a través de la xarxa de dades, i per connectar un telèfon, el feiem a la xarxa de telèfon. El problema sorgia quan necessitàvem connectar ordinadors on només hi havia preses telefòniques i viceversa. Els connectors d’ordinadors (RJ-45, 6 fils) i els de telèfons (RJ-11, 4 fils), són compatibles sobre rosetes RJ-45, pel que si es realitza tot el cablejat sobre cablejat RJ-45, podrem connectar tant ordinadors com telèfons en qualsevol de les rosetes.

Serveis:

 • Identifiquem els espais físics de la xarxa documentant-los amb apliacacions gràfiques.
 • Despleguem el sistema de cablejat de una xarxa local.
 • Muntem els sistemes de conectorització dela xarxa.

Instalació del cablejat de xarxa:

 • Instal.lació de les tomes de corrent.
 • Instal.lació de rosetes i jacks.
 • Estesa dels cables.
 • Conectorització dels cables.
 • Prova dels cables instal.lats.
 • Etiquetat i documentació del cable i connectors.
 • Instal.lació dels dispositius de xarxa.
 • Configuració del software.

Elements de la instal.lació:

 • Armaris i canaletes. Les instal.lacions de tipus mig o gran s’instal.len en armaris especials que tenen unes dimensions estandaritzades. Per una altra banda, les canaletes són els conductes a través dels quals s’estenen els cables per a que quedin recollits i protegits convenienment.
 • Terra i sostres tècnics. Les canalitzacions per terra i sostres tècnics milloren la neteja de la instal.lació fent-la molt més estètica.
 • Instal.lació elèctrica i d’aire acondicionat. Es molt important que la instal.lació elèctrica estigui molt ben feta; tots els dispositius de xarxa han de estar connectats a endolls amb toma de terra així com armaris, canaletes mecàniques etc. Un altre problema important que s’ha de resoldre els talls de corrent o les pujades o baixades de tensió, per aixó podem utilitzar sistemes d’alimentació ininterrumputs. Una altra necessitat molt important en una instal.lació informàtica es el control de temperatura; el seu control es realitza mitjançant el control d’aire acondicionat.
 • Mitjans de transmisió guiats. Aquests estan constituits per cables (mitjans físics). Podem identificar tres tipus de cables: Parells trenats, Coaxials i Fibra òptica. Les seves principals característiques varien i afecten a: La velocitat de transmisió, Les distàncies màximes, La inmunitat davant a interferències electromagnètiques i la capacitat a suportar diferents tecnologies
 • Electrònica de xarxa. Per a poder establir la interconnexió dels equips de la xarxa es necessari instal.lar uns dispositius electrònics que centralitzin les comunicacions i les distribueixin la informació Switch, Router, Punts d’accés, Repetidors, Amplificadors, etc

Si necessita instal.lació d’un sistema de cable estructurat, contacti amb nosaltres al 973.534.445 i li oferirem la solució més ràpida i econòmica que garanteixi la qualitat de les seves comunicacions; o bé a través de info@sxinformatica.net