Cable estructurat

Cable estructurat

Els sistemes de Cablejat Estructurat serveixen per satisfer les necessitats de comunicació de tot un edifici, per efectuar comunicacions amb l’exterior i també entre telèfons interns.

Les tècniques de cablejat estructurat les apliquen a: Edificis on la densitat de llocs informàtics i telèfons és molt alta: oficines, centres d’ensenyament, botigues, hospitals, fàbriques …

Realitzem instal.lacions de sistemes de distribució:

horitzontals, aquestes rutes són utilitzats per distribuir i suportar cable horitzontal i connectar maquinari entre la sortida de l’àrea de treball i la cambra de telecomunicacions.

verticals (vertebral, troncal o backbone), els qual proporcionen interconnexions entre les diferents entrades de l’edifici o plantes.


Elements actius i pasius

  • Armaris
  • Panells
  • Tomes
  • Canalització
  • Targetes de xarxa
  • Switchs
  • Routers
  • Modem

 

Instal.lacions de xarxes

La columna vertebral de les comunicacions