Impressores

Impressores

Freqüentment, davant la fallada d’una impressora, se li dóna al client únicament l’opció de la seva substitució i, tot i que puntualment pugui ser el més adequat, en la majoria de les ocasions té una senzilla solució tècnica. Així mateix, si el valor de l’equip és molt elevat, es recorre a l’enviament de la màquina cap a altres localitzacions espanyoles, incrementant d’aquesta forma de manera significativa els costos i el temps transcorregut sense poder disposar d’ella.


Llistat de serveis

  • Errors amb el maquinari, de trencaments o desgast de peces de la impressora
  • Errors de configuració en els equips i problemes en l’ús quotidià
  • Possibles embussos de paper a les safates
  • Un altre tipus de reparacions o fallades que es produeixen en les empreses